Joga dla nastolatków

  • Home
  • Zajęcia
  • Joga dla nastolatków

Zajęcia jogi dla nastolatków skupiają się w głównej mierze na nauce samoakceptacji, samokontroli, technik relaksacji i redukcji stresu. Nabycie tych umiejętności pomaga młodzieży znaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie i podchodzić do wydarzeń często trudnych w życiu codziennym ze spokojem, dystansem i z zachowaniem szacunku do siebie oraz otaczającego świata. Zajęcia jogi w grupie pomagają w tworzeniu więzi grupowych, kreacji bezpiecznego miejsca przepełnionego wzajemną akceptacją oraz pola do autoekspresji. W trakcie spotkań praktykowane są asany w parach i prace zespołowe wzmacniające poczucie przynależności do grupy oraz wartości wspólnych działań i niesienia wzajemnej pomocy. Zajęcia składają się z rozgrzewki – wykonywanie powitania słońca, sekwencji asan, ćwiczeń oddechowych, uważnościowych oraz praktyki medytacji i relaksacji.