ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

* przy wejściu znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk z dozownikiem łokciowym

* zlikwidowaliśmy część wieszaków w szatniach, tak aby Wasze okrycia się nie dotykały

* będziemy kilka razy dziennie dezynfekować klamki, włączniki światła i inne dotykane powierzchnie

* przy recepcji znajduje się dozownik z płynem, którym będziecie mogli dezynfekować sprzęt

* nauczyciele nie będą dokonywać korekt manualnych

* zmniejszyliśmy ilość zajęć, tak aby móc zdezynfekować sale po zajęciach

* na zajęciach będzie ograniczona ilość osób, aby zachować wymagane odległości, do 2m, pomiędzy matami: Sala ze Słoniem max. 6 osób, Sala z Drzewem 12 osób, więc przyjdźcie odpowiednio wcześniej, by mieć pewność, że zostaniecie wpuszczeni na zajęcia.

* na sali wyznaczone będą miejsca, w których można rozkładać swoje maty

* ceny i pozostałe zasady uczestnictwa w zajęciach nie ulegają, na razie, zmianie

Prosimy osoby z grup wysokiego ryzyka o rozważną decyzję o sposobie korzystania z praktyki jogi, do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

Klienci, którzy w sposób rażący narusza ją zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Z góry dziękujemy Wam za współpracę. W trosce o nasze wspólne dobro.

Namaste